Màn chiếu hộp Air Dalite

Màn chiếu hộp Air Dalite

Màn chiếu hộp Air Dalite

Tình trạng hàng : còn hàng


Thời gian bảo hành : 12 tháng


Giá bán : Liên hệChi tiết

Có các loại kích cỡ sau

AIR DALITE (48’’ x 36’’) 4:3 Đường chéo (diagonal) 60”, Kích thước (dimensions):1.22x0.90m

AIR DALITE (64’’ x 48’’) 4:3, Đường chéo (diagonal) 80”, Kích thước (dimensions) : 1.64x1.23m

AIR DALITE (84” x 63”) 4:3,  Đường chéo (diagonal) 100”, Kích thước (dimensions) : 2.13x1.60m

Sản phẩm liên quan