Màn chiếu điện Electric Dalite

Màn chiếu điện Electric Dalite

Màn chiếu điện Electric Dalite

Tình trạng hàng : còn hàng


Thời gian bảo hành : Bảo hành 12 tháng


Giá bán : Liên hệChi tiết

Màn hình chiếu điện có các loại kích cỡ sau

ELECTRIC DALITE (70’’ x 70’’) 1:1 , Đường chéo (diagonal) 100”, Kích thước (dimensions) 1.78x1.78m

ELECTRIC DALITE (84” x 63”) 4:3 , Đường chéo (diagonal) 118”, Kích thước (dimensions) 2.13x1.60m

ELECTRIC DALITE (96” x 72”) 4:3, Đường chéo (diagonal) 120”, Kích thước (dimensions) 2.44x1.83m

ELECTRIC DALITE (84” x 84”) 1:1, Đường chéo (diagonal) 120”, Kích thước (dimensions) 2.13x2.13m

ELECTRIC DALITE (96” x 96”) 1:1, Đường chéo (diagonal) 136”, Kích thước (dimensions) 2.44x2.44m

ELECTRIC DALITE  (120” x 90”) 4:3, Đường chéo (diagonal) 150”, Kích thước (dimensions) 3.05x2.29m

ELECTRIC DALITE (120” x 120”) 1:1, Đường chéo (diagonal) 170”, Kích thước (dimensions) 3.05x3.05m

 

Sản phẩm liên quan